Komercjalizacja

Zarządzamy portfelem ponad 120 własnych nieruchomości o łącznej powierzchni GLA powyżej 120 000mkw.

Nasze nieruchomości w przeważającej większości zlokalizowane są w miejscowościach do 50 000 mieszkańców i stanowią galerie handlowe o powierzchni do 5000GLA.  Głównym operatorem spożywczym w zarządzanych przez nas  obiektach jest POLOmarket.

Ponadto zarządzamy obiektami w których operatorami handlowymi są m.in. Rossmann oraz Media Expert.

KOMERCJALIZACJA obejmującą kompleksowo wszystkie etapy od przygotowania  indywidualnej strategii obiektu handlowego, wyznaczenia komplementarnego mix-u najemców, po negocjacje i  realizacje umów najmu.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI obejmuje administrowanie budynkiem w pełnym zakresie usług  oraz rewitalizacji obiektów komercyjnych, zarządzanie wspólnotami nieruchomości komercyjnych, analizy kondycji finansowej najemców i optymalizacji kosztów eksploatacyjnych oraz wdrażania programów naprawczych, rozliczania kosztów wynikających z zawartych umów najmu,bieżącej windykacji należności.